蜀中九日

九月九日望鄉臺,
他席他鄉送客杯。
人情已厭南中苦,
鴻雁那從北地來。

 

Thục trung cửu nhật

Cửu nguyệt cửu nhật Vọng Hương đài,
Tha tịch, tha hương tống khách bôi.
Nhân tình dĩ yếm Nam Trung khổ,
Hồng nhạn na tòng Bắc địa lai?

 

Dịch nghĩa

Mồng chín tháng chín lên đài Vọng Hương,
Trên chiếu lạ, giữa quê người, mấy chén tiễn khách.
Lòng người đã chán cảnh khổ ở Nam Trung,
Chim hồng nhạn từ đất bắc bay đến đây làm gì?


Bài này viết về tâm trạng khi bị biếm trích ở đất Nam Trung (Ba Thục, tức tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), chừng như Vương Bột muốn ly khai khỏi phương bắc. Mặc dù Vương Bột không trực tiếp viết về Giao Châu, nhưng trong bày này dường như có phảng phất nỗi niềm về Giao Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiết  trung dương đến Vọng Hương đài
Chiếu lạ quê người tiễn bước ai
Nỗi khổ Nam Trung lòng đã chán
Nhạn từ đất bắc đến chi đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên đài cao ngóng quê phương bắc
Tiệc của người đất khách nâng ly
Miền nam buồn khổ chán chê
Nhạn từ phương bắc cớ chi lại vào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ngày trùng cửu ngóng Hương đài
Khác làng, khác tiệc khách mời vài chung
Tình nhân đã chán Nam Trung
Khéo đâu đất bắc, nhạn hồng lại qua!


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trên đài đương buổi trùng dương
Chén quỳnh đưa khách dặm đường xa khơi
Ngán thay non nước quê người
Buồn trông hàng nhạn bên trời mới sa


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Trùng cửu lên Vọng Hương đài
Quê người, chiếu lạ, chén mời tiễn nhau
Nam Trung buồn khổ đã lâu
Còn thêm chim Bắc mang sầu xuống chi


Nguồn: Thơ nghìn nhà (Một trăm bài tứ tuyệt Đường - Tống), NXB Văn hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đài trùng cửu Vọng Hương,
Quê người chiếu lạ quỳnh tương tiễn người.
Nam Trung chán cảnh khổ đời,
Nhạn hồng đất bắc bay dời đến đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trùng cửu bước lên đài Vọng Hương,
Quê người chiếu lạ tiễn quỳnh tương.
Nam Trung chán cảnh đời lao nhọc,
Từ bắc nhạn hồng đến khác phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày trùng cửu Vọng Hương đài tới
Rượu xứ người nâng chén giã từ
Đã chán người Nam Trung quá khổ
Tại sao hồng nhạn bắc di cư?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]