18/10/2021 16:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thục trung cửu nhật
蜀中九日

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 08:21

 

Nguyên tác

九月九日望鄉臺,
他席他鄉送客杯。
人情已厭南中苦,
鴻雁那從北地來。

Phiên âm

Cửu nguyệt cửu nhật Vọng Hương đài,
Tha tịch, tha hương tống khách bôi.
Nhân tình dĩ yếm Nam Trung khổ,
Hồng nhạn na tòng Bắc địa lai?

Dịch nghĩa

Mồng chín tháng chín lên đài Vọng Hương,
Trên chiếu lạ, giữa quê người, mấy chén tiễn khách.
Lòng người đã chán cảnh khổ ở Nam Trung,
Chim hồng nhạn từ đất bắc bay đến đây làm gì?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mồng chín tháng chín: Vọng Hương đài
Cất chén quê người tiễn bước ai
Nỗi khổ Nam Trung lòng đã chán
Nhạn hồng đất bắc xuống chi đây?
Bài này viết về tâm trạng khi bị biếm trích ở đất Nam Trung (Ba Thục, tức tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), chừng như Vương Bột muốn ly khai khỏi phương bắc. Mặc dù Vương Bột không trực tiếp viết về Giao Châu, nhưng trong bày này dường như có phảng phất nỗi niềm về Giao Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Thục trung cửu nhật