九月十日即事

昨日登高罷,
今朝更舉觴。
菊花何太苦,
遭此兩重陽。

 

Cửu nguyệt thập nhật tức sự

Tạc nhật đăng cao bãi,
Kim triêu cánh cử thương.
Cúc hoa hà thái khổ,
Tao thử lưỡng trùng dương.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua lên cao uống rượu cúc xong rồi,
Sáng nay còn nâng chén uống nữa.
Sao hoa cúc phải chịu quá khổ thế này,
Như vậy là bị tới hai lần lễ trùng dương.


Ngày 9 tháng 9 là dịp tiết trùng dương bên Trung Hoa. Trong ngày này, mọi người giắt lá cây thù du trong mình, lên cao, uống rượu cúc với nhau. Họ cho rằng làm như thế để được may mắn. Ngày hôm sau, tức 10 tháng 9, vẫn có nơi còn làm như thế. Tác giả làm bài này tỏ ý mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua đã lên cao uống chán
Sáng nay còn nâng chén uống thêm
Cúc hoa sao quá ưu phiền
Trùng dương phải chịu liên miên hai lần.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch II - Lý Bạch, Chi Điền Hoàng Duy Từ, 1986
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôm qua lên chơi núi
Chén rượu mời sáng nay
Cúc hoa sao khổ thế
Trùng dương đến hai ngày

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Hôm qua đã uống rượu cúc rồi
Sáng nay còn nâng chén uống nữa
Rượu cúc sao mà khổ thế
Phải chịu những hai lễ trùng dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên núi hôm qua uống rượu rồi,
Sáng nay nâng chén nữa không thôi.
Cúc hoa sao phải nhiều đau khổ,
Trùng cửu hai lần bị ở đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời