Thiệu Trị hoàng đế 紹治皇帝 (1807-1847) sinh hạ được 29 hoàng tử và 35 hoàng nữ, lăng (Xương Lăng) táng tại núi Thuận Đạo, Huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Lăng của Nghi Thiên Chương hoàng hậu (Xương Thọ Lăng) ở làng Cư Chánh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Vua Thiệu Trị và bà Nguyên Phối đều thờ tại Thế Miếu, Hữu Nhất Án và tại Hữu Nhất Án Điện Phụng Tiên. Hệ Ba Chánh, kể về nam nhân số 280 người mà gồm có 15 phòng cả thảy (năm 1943).

Vua Thiệu Trị 紹治 tên thật là Nguyễn Phúc Tuyền 阮福暶, sinh năm 1807, trị vì từ ngày 4-2-1841 đến khi mất ngày 4-11-1847. Ông là vị vua thứ 3 của triều Nguyễn, con của vua Minh Mạng 明命 Nguyễn Phúc Kiểu 阮福晈.

 

Thần kinh nhị thập thắng cảnh - 神京二十勝景