題三疊山

當路岑嵌積翠濃,
層層縱步跨虯龍。
不為王屋空留徑,
更作羅浮剩別蹤。
遠訝相逢臨一頂,
高攀迭出尚重峰。
躦蚖分鎮清寧景,
起復蟠迴妙秀鍾。

 

Đề Tam Điệp sơn

Đương lộ sầm khâm tích thuý nùng,
Tằng tằng túng bộ khoá cầu long.
Bất vi Vương Ốc không lưu kính,
Cánh tác La Phù thặng biệt tung.
Viễn nhạ tương phùng lâm nhất đính,
Cao phan điệt xuất thượng trùng phong.
Toàn ngoan phân trấn Thanh Ninh cảnh,
Khởi phục bàn hồi diệu tú chung.


Núi Tam Điệp chia làm ba đợt nối nhau dọc theo đường trạm, đợt thứ nhì cao chót vót là nơi chia địa giới hai tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình. Năm 1842, khi ra Bắc tuần, vua ngự chế bài thơ cho khắc vào đá và lập nhà dựng nơi ngọn cao nhất

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Giữa lối xanh om chót vót chồng,
Tầng tầng phóng bước cưỡi cầu long.
Chẳng như Vương Ốc chừa nơi tắt,
Còn giống La Phù biệt lối thông.
Đón tiếp thẳm xa xuôi một ngọn,
Với vin cao ngất lại bao trùng.
Thanh, Ninh hai cõi nhờ đây trấn,
Linh tú quanh co lượn khắp vùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Chắn lối, đồi xanh núi chất chồng
Rùng rùng rảo bước cỡi thần long
Đã như Vương Ốc chèn đường tắt
Còn giống La Phù bịt lối thông
Xa tưởng gần nhau chung dãy núi
Cao trông cách biệt mấy tầng không
Rồng uốn phân ranh Thanh, Ninh xứ
Khai hội bàn đào mỹ tửu chung

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh om giữa lối núi chồng,
Tầng tầng phóng bước cầu long cưỡi vào.
Chẳng như Vương Ốc nơi chừa,
La Phù còn giống biết thừa lối thông.
Gặp nhau xa một ngọn non,
Với vin cao ngất lại còn trùng khơi.
Thanh, Ninh hai cõi trấn nơi,
Quanh co Linh tú lượn khơi khắp vùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời