Nông lạc

Chung tuế cần cù lực bá canh,
Thu thành vạn bửu toại tư sanh.
Nhương nhương lũng mẫu hoàng vân bố,
Ức úc thương sương ngọc lạp doanh.
Phủ ngưỡng hàm hân gia cấp túc,
Trưng khoa bất nhiễu pháp nghiêm minh.
Chiêu diên tửu thực hương thôn hội,
Tuý bảo mao nghê hỷ uỷ tình.

 

Dịch nghĩa

Quanh năm làm việc cần cù, ra sức cày cấy khắp cả,
Mùa thu làm nên muôn vật quý báu, toại ý về của cải vật chất nuôi sống.
Lớp lớp trên ruộng đồng, lúa chín trải ra như đám mây vàng,
Ăm ắp bồ, kho, tràn đầy hạt ngọc (tức là lúa gạo).
Ngó xuống trông lên đều hớn hở, việc cung cấp cho gia đình được đầy đủ,
Trong việc trưng thu không bị sách nhiễu,
Phép nước được giữ gìn nghiêm minh.
Xóm làng mở hội mời nhau đến cùng ăn uống no say, già trẻ đều mừng rỡ thoả lòng.


Bài thơ này được thấy ở điện Hoà Khiêm trong lăng Tự Đức, được làm năm Ất Tỵ 1845.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bạch Ngô

Cần cù ruộng thấp đồng cao,
Sang thu cái sống được bao đền bù.
Mây vàng giăng hạt ruộng khô,
Ngọc làng ăm ắp đầy bồ chật kho.
Cảnh nhà giờ đỡ phải lo,
Làm theo phép nước trưng thu đàng hoàng.
Tiệc mừng tấp nập xóm làng,
No say ai cũng rộn ràng niềm vui.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cày cấy cần cù suốt cả năm
Thu về núi thóc thoả gian nan
Thênh thang đồng ruộng mây vàng trải
Ắp lẵm bồ kho hạt ngọc tràn
Trên dưới đều vui, nhà hạnh phúc
Thuế tô chẳng lạm, nước hoà an
Làng thôn mở hội no say chén
Ngây ngất trẻ già mát ruột gan

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quanh năm cày cấy việc cần cù,
Muôn vật nuôi sống từ cảnh thu.
Ruộng trải mây vàng đồng lúa chín,
Ngọc đầy ăm ắp hạt tràn bồ,
Mọi nhà làng xóm đều hớn hở,
Sách nhiễu không còn việc tóm thu.
Gìn giữ nghiêm minh được phép nước,
Mừng vui mở hội say lu bù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời