第十二景-平岭登高

巍峨堡障帝城南,
佳節題餻憶勝談。
掖輦光臨斯創始,
舞觴先率效呼三。
承恩宇宙千年在,
縱覽乾坤萬景涵。
百二山河增壯固,
雲開瑞氣靄晴嵐。

 

Đệ thập nhị cảnh - Bình lãnh đăng cao

Nguy nga bảo chướng đế thành nam,
Giai tiết đề cao ức thắng đàm.
Dịch liễn quang lâm tư sáng thuỷ,
Vũ trường tiên suất hiệu hô tam.
Thừa ân vũ trụ thiên niên tại,
Túng lãm càn khôn vạn cảnh hàm.
Bách nhị sơn hà tăng tráng cố,
Vân khai thuỵ khí ái tình lam.


Lời dẫn: “Ngự Bình sơn: Lăng tằng kỳ thạch, thông uất kiều tùng. Xuất bình địa chi giao cao khởi, quần phong triều củng, tráng thuỳ thiên chi thế đoan lâm, đương khuyết phiên bình. Phương ư trùng cửu lương thần, bội du yến thưởng, tín thị đăng cao thắng hội, tháp cúc nhàn du. Vọng yên hà nhi sung khuếch khâm hoài, lãm phong vật đắc thiên chân lạc thú.” 御屏山:崚嶒奇石,葱鬱喬松。出平地之郊高起,群峰朝拱,壯垂天之勢端臨,當闕藩屏。方於重九良晨,佩萸宴賞,信是登高勝會,插菊閒遊。望煙霞而充槨襟懷,攬風物得天真樂趣。 (Núi Ngự Bình: Đá chồng chót vót, tùng rợp xanh um. Nổi cao giữa đất bằng làm nơi triều củng cho muôn núi, sừng sững đến trời cao tạo bức bình phong của kinh thành. Đang buổi đẹp trời ngày trùng cửu, đeo thù du mà thưởng yến, đúng nơi thắng hội đăng cao, cắm hoa cúc để nhàn du. Ngắm khói mây tấm lòng rộng mở, nhìn cảnh sắc hưởng thú thiên nhiên.)

Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Nhất Phương

Thành nam một ngọn đẹp vô ngần
Nhớ tiết trùng dương chuyện đặt vần
Lên viếng chuyến đầu xe một buổi
Dân hô rượu múa tiếng ba lần
Đất trời muôn cảnh thu đầy mắt
Vũ trụ ngàn năm hưởng được ân
Sông núi hai phần trăm vững giữ
Mây bừng khí vượng quyện non xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Nguy nga đỉnh Ngự án kinh thành,
Tích cũ trong thơ gặp tiết lành.
Ngự giá mở đầu từ mấy độ,
Rượu nâng chúc tụng đến ba lần.
Nhờ ân vũ trụ ngàn năm vững,
Phóng mắt non cao vạn cảnh xanh.
Hiểm trở núi sông thêm sức mạnh,
Mây tan ngùn ngụt khí trong lành.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời