Đệ tam cảnh - Tịnh hồ hạ hứng

Trừng luyện hàm không nhất vọng xa
Thiềm nha ảnh thủy trám tinh hà
Lâu đài hoa thụ trường sinh cảnh
Thiên địa sơn hà tứ hải gia
Vũ phiến mạn giao thi hóa nhật
Thuấn cầm uyển nhĩ nhập thi ca
Y nhiên nhân trí tình vô hạn
Đồng lạc giao phu thảo vật gia.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Nhất Phương

Hồ nước mênh mông lướt mắt qua
Thềm hiên in bóng loáng ngân hà
Cây hoa lầu gác lâu dài cảnh
Trời đất non sông bốn bể nhà
Quạt Vũ chẳng dùng che bóng nhật
Khúc Nam chừng lắng lẫn thi ca
Nẩy sinh nhân trí tình lai láng
Cây cỏ cùng thêm vui với ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ nước mênh mông vọng xa,
Thềm hiên in bóng ngân hà loáng qua,
Lâu đài xanh cảnh cây hoa,
Đất trời bốn bể cùng nhà non sông.
Quạt Vũ che trời chẳng dùng,
Khúc Nam đàn lắng lẫn chừng thi ca.
Nẩy sinh nhân trí bao la,
Cùng thêm cây cỏ với ta vui vầy.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời