11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
56 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Thị Lam Luyến (68 bài)
- Trần Anh Thái (86 bài)
- Huỳnh Văn Dung (9 bài)
- Mạnh Lê (8 bài)
- Vũ Thị Khương (23 bài)
Tạo ngày 05/07/2020 20:26 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 07/07/2020 22:03 bởi hongha83
Nguyễn Ngọc Hạnh (1953-) bút danh là Vương Hạnh, là nhà thơ, nhà báo, quê ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, phó chủ tịch Hội Nhà văn TP Đà Nẵng, chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhà văn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023.

Tác phẩm:
- Hoa ven sông  (thơ in chung) - Hội VHNT Quảng Nam Đà Nẵng, 1978
- Cánh cửa mở (thơ in chung) - Hội VHNT Quảng Nam Đà Nẵng, 1980
- Khi xa mặt đất (thơ) - NXB Đà Nẵng, 1997
- Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh - NXB Hội Nhà văn, 2012
- Phơi cơn mưa lên chiều (thơ) - NXB Hội Nhà văn, 2018
- Lòng chưa cạn đêm sâu (ký - tản văn) - NXB Đà Nẵng, 2019
- Biển bắt đầu từ sóng (tuyển thơ), NXB Đà Năng, 2020

Giải thưởng:
- Giải thưởng của Hội Nhà văn TP…

 

Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh (2012)

Phơi cơn mưa lên chiều (2018)