Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2020 19:07

Vét cạn lòng giếng ấy
Chỉ nghe tiếng gàu rơi...

Nửa đêm sấm chớp đầy trời
Trên nguồn dưới biển
Sấm dội thẳm sâu lòng giếng
Câu hát mưa nguồn chớp biển
Dội lòng tôi.

Gió lên, biển chớp lên rồi
Mà đêm hôm ấy ngoài trời không mưa.


Nguồn: Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh, NXB Hội nhà văn, 2012