Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2020 18:56

Khi có thơ in lần đầu
Tôi tìm tên tôi trên bài thơ ấy

Đến bài thơ cuối đời
Lại đọc lòng tôi vậy.


Nguồn: Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh, NXB Hội nhà văn, 2012