Những ngày mưa tạnh, tươi hồn nắng
Thu pha màu biếc Huế bừng tươi
Hoàng cung mờ ảo màu sương khói
Hương Giang khoan nhặt mái chèo bơi.

Cho tôi trở lại ngày xa ấy
Kim Long ngóng đợi tiếng thu reo
Nhẹ lướt câu thơ dòng Vĩ Dạ
Đầy ắp buồn vui én dập dìu.

Ta gửi tình sang bến đợi chờ
Cài lên nón trắng mấy vần thơ
Sông Hương Núi Ngự chiều sương giá
Thấp thoáng đâu đây sóng đợi chờ.


1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]