Những nàng kiều nữ sông Hương,
Da thơm là phấn, môi hường là son.
Tựu trường san sát chân thon,
Lao xao nón mới màu son sáng ngời.
Gió thu vàng lắm ai ơi!
Đôi thân áo rộng tơi bời bay lên.
Vội vàng những ngón tay tiên
Giữ hờ mái nón làm duyên qua đường.


Nguồn: Mười hai bến nước, NXB Hội nhà văn, 2016