Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 17:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2012 15:26

第一景-重明遠照

擎天直聳絳空中,
三堞巍峨達四聰。
璀璨雲霞蒸綺檻,
晶營日月瞰雕櫳。
千方風景常光朗,
萬里山河盡會通。
精一危微思燭隱,
高明悠久道欽崇。

 

Đệ nhất cảnh - Trùng minh viễn chiếu

Kình thiên trực tủng giáng không trung,
Tam điệp nguy nga đạt tứ thông.
Thôi xán vân hà chưng ỷ hạm,
Tinh dinh nhật nguyệt khám điêu lung.
Thiên phương phong cảnh thường quang lãng,
Vạn lý sơn hà tận hội thông.
Tinh nhất nguy vichúc ẩn,
Cao minh du cửu đạo khâm sùng.

 

Dịch nghĩa

Lầu màu đỏ rực thẳng vút lên không trung
Ba tầng to lớn trải rộng khắp bốn phía
Những lan can ở hiên lầu vẽ hình ráng mây sáng lóng lánh
Những cửa sổ chạm trổ sáng tỏ dưới ánh mặt trăng, mặt trời
Phong cảnh bao la chung quanh thường quang đãng
(Ở lầu) có thể thấy suốt non ngàn dặm xung quanh
Phải giữ lấy đạo tinh nhất nguy vi để soi đến chỗ khốn khó của người dân
Đó là đạo sang suốt cao xa lâu dài đáng khâm phục (như chốn lầu cao vút này)


Giới thiệu:
Minh Viễn lâu
Tam tằng trắc lực
Tứ vọng linh lung
Nam bắc đông tây chỉ cố giai trừ cảnh sắc
Phi tiềm động thực hối quy song hạm phong quang
Chiêu yêu tinh tú chi văn chương
Tổng lãm sơn hà chi cẩm tú

Nghĩa:
Lầu Minh Viễn:
Ba tầng chót vót
Bốn phía lung linh
Trước thềm bốm mặt nam bắc đông tây tràn đầy cảnh sắc
Ngoài song trước sau điểu ngư hoa cỏ hội tụ thiên nhiên
Thu hút tinh hoa tinh tú
Tụ hội gấm vóc sơn hà

Trùng minh: chỉ mặt trăng mặt trời. Trong Kinh dịch ở quẻ Ly có câu “Trùng minh dĩ lệ vu chính”. Từ ý nghĩa này, người xưa lấy hai chữ “Minh Viễn” đặt tên cho lầu. “Trùng minh viễn chiếu” có nghĩa là mặt trời mặt trăng ở xa đều chiếu về. Trong bài “Minh Viễn hà quan” (Ở lầu Minh Viễn nhìn ra xa) của vua Thiệu Trị trong “Ngự đề danh thắng đồ hội thi tập” cũng có câu: “Nhật nguyệt lưỡng luân quy chỉ cố” (Hai vàng nhật nguyệt cùng chầu lại).

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Cao

Chống trời cao vút giữa không trung
Bốn phía nguy nga mái chập chùng
Cột thếp sáng ngời màu vân vũ
Cửa son rưc rỡ ánh linh lung
Cảnh sắc bốn bề thường xán lạn
Sơn hà vạn dặm mãi cùng thông
Thầm nghĩ ở cao cần rõ đạo
Cao mà bền vững dáng tôn sùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu đỏ cao vút thẳng không trung,
Ba tầng to lớn trải khắp vùng,
Hiên lầu hình ráng mây lóng lánh,
Cửa song chạm trổ ánh linh lung
Phong cảnh bao la thường quang đãng,
Lầu cao thấy suốt đạo không cùng.
Giữ lấy đạo tinh soi khốn khó,
Đạo sáng lầu cao đáng tôn sùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời