Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh Cao. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đệ thập bát cảnh - Huỳnh tự thư thanh (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Vĩnh Cao

Thuở học ngày xưa gây vấn vương,
Ngâm nga tựa án suốt đêm trường.
Cửu kinh tấu hợp đầy phong nhã,
Lục Tịch hoà âm đủ vạn chương.
Vũ Thành ca hát dư âm mãi,
Xỉ Trụ hương thơm ý vị trường.
Kém chí gắng sức truyền việc học,
Cho văn hưng thịnh thoả hiền lương.

Ảnh đại diện

Đệ thập thất cảnh - Giác Hoàng phạm ngữ (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Vĩnh Cao

Trang nghiêm trấn ngự dưới trời xanh,
Thắng tích hun đúc chốn đất lành.
Bửu Tướng phô bày đầy rực rỡ,
Kim Cang ẩn chứa trọn uy linh.
Ấy tâm tức Phật vô ngôn giác,
Mà sắc là không nhập định thành.
Trí tuệ thâm sâu thông vạn loại,
Lòng từ trải rộng khắp quần sinh.

Ảnh đại diện

Đệ thập tam cảnh - Linh quán khánh vận (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Vĩnh Cao

Đạo gia nào đáng được trùng tân,
Tráng lệ cảnh xưa nghĩ đến dân.
Lễ phục giới trai theo phép tắc,
Chuông vành khánh gióng nhập tiên thần.
Du dương tiếng ngọc thông tri giác,
Văng vẳng âm kim đạt thánh ân.
Thong thả thanh vang tuỳ điệu khú,
Tiêu dao mở lối vượt hồng trần.

Ảnh đại diện

Đệ thập cửu cảnh - Đông Lâm dặc điểu (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Vĩnh Cao

Nước rút lau tươi cỏ sạch bày,
Thôn chiều nắng xế phủ hàng cây.
Rừng thưa thấp thoáng chim về tổ,
Khe nhỏ đua chen nghịch kết bầy.
Súng nổ phù le như lá rụng,
Đạn tin âu lộ tựa hoa bay.
Nào đâu phép bắn không theo đức,
Đâu cố ham nhiều, chỉ tại hay.

Ảnh đại diện

Đệ thập tứ cảnh - Thiên Mụ chung thanh (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Vĩnh Cao

Gò cao chùa cổ trấn dòng trong,
Như ánh trăng rằm rạng cõi không.
Trăm tám tiếng kình tiêu oán kết,
Ba nghìn cõi tục lắng tơ lòng.
Trưa vang văng vẳng u minh cảm,
Sáng vọng ngân nga đạo vị nồng.
Dấu Phật công thần ban bốn bể,
Nhân lành quả phúc khắp non sông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phương viên xuân sắc (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Vĩnh Cao

Vũ trụ giao hoà dưới ánh dương
Ngự viên cảnh sắc đẹp vô nhường
Mãn sân đào lý càng thêm hứng
Đầy giá thi thư thấm đậm hương
Hoa tựa lụa Ngô hơn cẩm tú
Liễu như nhân dạng mến văn chương
Mới hay sức sống tràn muôn vật
Ân trạch tiền nhân mãi Thiệu Phương

Ảnh đại diện

Đệ nhất cảnh - Trùng minh viễn chiếu (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Vĩnh Cao

Chống trời cao vút giữa không trung
Bốn phía nguy nga mái chập chùng
Cột thếp sáng ngời màu vân vũ
Cửa son rưc rỡ ánh linh lung
Cảnh sắc bốn bề thường xán lạn
Sơn hà vạn dặm mãi cùng thông
Thầm nghĩ ở cao cần rõ đạo
Cao mà bền vững dáng tôn sùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]