第九景-雲山勝蹟

樍翠巑岏不計春,
蚪龍隱伏列嶙峋。
惠風鐘度幽林響,
空谷香羅法海津。
樹戀慈雲浮碧落,
徑穿僧屐雜紅塵。
聖緣普濟咸歸善,
佛蹟增光自有人。

 

Đệ cửu cảnh - Vân Sơn thắng tích

Tích thuý toàn ngoan bất kế xuân,
Cầu long ẩn phục liệt lân tuần.
Tuệ phong chung độ u lâm hưởng,
Không vũ hương la pháp hải tân.
Thụ luyến từ đàm phù bích lạc,
Kính xuyên tăng kịch tạp hồng trần.
Thánh Duyên phổ tế hàm quy thiện,
Phật tích tăng huy tự hữu nhân.


Bài thơ được vua Thiệu Trị làm nhân một lần đến chùa Thánh Duyên chiêm bái, và được khắc trên một bia đá tại chùa này. Chùa toạ lạc trên núi Thuý Vân, gần cửa biển Tư Hiền cách thành phố Huế khoảng 40km về phía nam. Chùa do vua Minh Mạng (1820-1840) vẽ kiểu xây dựng, khánh thành vào mùa xuân năm Đinh Dậu (1837).

Lời dẫn: “Thuý Vân sơn tủng thuý sầm khâm hư thanh phân úc, ngoại lâm Minh bột, nội khám Hải nhi. Tịnh thổ phạm cung, Phật nhật tăng huy vu tứ đại; ma không cổ tháp, pháp luân thường chuyển vu tam thiên. Thuý trúc trường tùng, tín thị linh sơn Thứu Lĩnh; hoàng hoa tế thảo, nghiễm nhiên hương quốc Kỳ Viên. Thanh u chi tự tại thiên, cực lạc chi từ bi cảnh. Thị vi Thần kinh chi đệ cửu danh thắng dã.” 翠雲山聳翠岑嶔嘘青紛郁,外臨溟浡,内瞰海兒。淨土梵宫,佛日增輝于四大,摩空古塔,法輪常轉于三天。翠竹長松,信是靈山鷲嶺,黄花細草,儼然香國祇園。清幽之自在天,極樂之慈悲境。是爲神京之第九名勝也。 (Núi Thuý Vân sừng sững, xanh tốt rườm rà, ngoài ra biển cả, trong ngó đầm sâu. Cung phạm đất lành, ngày Phật sáng soi nơi tứ đại; ven trời tháp cổ, bánh xe quay mãi chốn tam thiên. Tre thắm thông cao, đấy hẳn non thiêng Thứu Lĩnh; hoa vàng cỏ mượt, rõ kia cõi bụt Kỳ Viên. Cảnh trời tự tại thanh u; vùng đất từ bi cực lạc. Ấy là danh thắng thứ chín ở chốn Thần kinh vậy.)

Lạc khoản: “Thiệu Trị tam niên nhuận thất nguyệt cát nhật. Cung thuyên ngự chế thi nhất thủ.” 紹治三年閏七月吉日。恭鐫御製詩一首。 (Ngày tốt tháng Bảy nhuận năm Thiệu Trị thứ 3 (1843). Kính khắc một bài thơ vua làm.)

Nguồn:
1. Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
2. Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (142), 2017

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đình Sơn

Vòi vọi non xanh nước mấy xuân
Rồng thiêng nương náu chốn hang thần
Gió Thiền chuông điểm rừng sâu dội
Cõi Diệu hương đưa biển pháp nhuần.
Cây vướng mây lành lên cảnh Bụt
Đường xuyên guốc sãi lấm hồng trần
Duyên vua rưới khắp đời quy thiện
Dấu Phật huy hoàng hẳn có nhân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ba xuân sừng sững sắc xanh đông,
Ẩn náu quanh co những rắn rồng.
Rừng thẳm chuông ngân theo gió huệ,
Biển thiêng hương thoảng tự hang không.
Mây lành cây quyện lưng trời biếc,
Guốc sãi đường qua giữa bụi hồng.
Duyên thánh dắt người về nẻo thiện,
Chứng nhân, dấu Phật rõ ràng trông.


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (142), 2017
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời