Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Vũ Quần Phương (200 bài)
- Bùi Minh Quốc (83 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
- Nguyễn Vũ Tiềm (225 bài)
Tạo ngày 30/03/2019 23:37 bởi tôn tiền tử
Phan Thuận An (1940-) sinh tại Thừa Thiên-Huế, là một nhà nghiên cứu về Huế. Năm 1966, ông tốt nghiệp Khoa Sử, Trường ĐH Văn khoa Huế, rồi học tiếp và tốt nghiệp Cao học Sử năm 1972 tại Viện Đại học Sài Gòn. Sau đó ông về giảng dạy tại Quốc học Huế rồi chuyển sang làm việc ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho đến khi về hưu năm 2004.

Ông là một am tường về Huế, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và cả Hán Nôm nên trong các công trình nghiên cứu của mình ông sử dụng rất nhiều tư liệu gốc của nước ngoài viết về Huế. Ông đã có vài trăm công trình nghiên cứu về Huế được xuất bản, nhiều công trình đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Một trong các công trình quan trọng của ông là bộ sưu tập các hình ảnh xưa về Huế, đây là cơ sở quan trọng mà về sau những người phục dựng tôn tạo quần thể di tích…

 

Thơ dịch tác giả khác