Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Bùi Minh Quốc (82 bài)
- Vũ Quần Phương (200 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
- Nguyễn Vũ Tiềm (225 bài)
Tạo ngày 31/03/2019 23:37 bởi tôn tiền tử
Phan Thuận An (1940-) sinh tại Thừa Thiên-Huế, là một nhà nghiên cứu về Huế. Năm 1966, ông tốt nghiệp Khoa Sử, Trường ĐH Văn khoa Huế, rồi học tiếp và tốt nghiệp Cao học Sử năm 1972 tại Viện Đại học Sài Gòn. Sau đó ông về giảng dạy tại Quốc học Huế rồi chuyển sang làm việc ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho đến khi về hưu năm 2004.

Ông là một am tường về Huế, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và cả Hán Nôm nên trong các công trình nghiên cứu của mình ông sử dụng rất nhiều tư liệu gốc của nước ngoài viết về Huế. Ông đã có vài trăm công trình nghiên cứu về Huế được xuất bản, nhiều công trình đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Một trong các công trình quan trọng của ông là bộ sưu tập các hình ảnh xưa về Huế, đây là cơ sở quan trọng mà về sau những người phục dựng tôn tạo quần thể di tích…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Dạ nguyệt phiếm châu Ngự Hà (Thành Thái hoàng đế)
  1
 2. Đại tự lễ thành cung kỷ (Thành Thái hoàng đế)
  2
 3. Đệ bát cảnh - Thường Mậu quan canh (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 4. Đệ cửu cảnh - Vân Sơn thắng tích (Thiệu Trị hoàng đế)
  3
 5. Đệ lục cảnh - Cao các sinh lương (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 6. Đệ ngũ cảnh - Ngự Viên đắc nguyệt (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 7. Đệ nhất cảnh - Trùng minh viễn chiếu (Thiệu Trị hoàng đế)
  2
 8. Đệ nhị cảnh - Vĩnh thiệu phương văn (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 9. Đệ nhị thập cảnh - Tây lĩnh thang hoằng (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 10. Đệ tam cảnh - Tịnh hồ hạ hứng (Thiệu Trị hoàng đế)
  2
 11. Đệ thập bát cảnh - Huỳnh tự thư thanh (Thiệu Trị hoàng đế)
  2
 12. Đệ thập cảnh - Thuận hải quy phàm (Thiệu Trị hoàng đế)
  2
 13. Đệ thập cửu cảnh - Đông Lâm dặc điểu (Thiệu Trị hoàng đế)
  2
 14. Đệ thập lục cảnh - Hải nhi quan ngư (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 15. Đệ thập ngũ cảnh - Trạch nguyên tiêu lộc (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 16. Đệ thập nhất cảnh - Hương giang hiểu phiếm (Thiệu Trị hoàng đế)
  3
 17. Đệ thập nhị cảnh - Bình lãnh đăng cao (Thiệu Trị hoàng đế)
  2
 18. Đệ thất cảnh - Trường Ninh thuỳ điếu (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 19. Đệ tứ cảnh - Thư uyển xuân quang (Thiệu Trị hoàng đế)
  1
 20. Hạnh Tịnh Tâm dặc điểu (Thành Thái hoàng đế)
  1
 21. Hữu mẫu đơn (Thành Thái hoàng đế)
  2
 22. Nguyên đán (Thành Thái hoàng đế)
  2
 23. Tân thiều thí bút (Thành Thái hoàng đế)
  2
 24. Vị nông ngâm (Minh Mệnh hoàng đế)
  6