Đệ thập tứ cảnh - Thiên Mụ chung thanh

Cao cương cổ sát trấn điền xuyên
Nguyệt tướng thường viên tự tại thiên
Bách bát hồng thanh tiêu bách kết
Tam thiên thế giới tỉnh tam duyên
Tăng hoằng ngọ nhật u minh cảm
Liêu lượng dần tiêu đạo vị huyền
Phật tích Thánh công thuỳ hải vũ
Thiện nhân tăng quả phổ cai diên.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Nhất Phương

Trên bến gò xưa chùa lập ra
Bên trời tự tại mãi Gương Nga
Tiếng ngân trăm tám tan trăm oán
Thế giới ba ngàn giải nợ ba
Chuông động giữa trưa miền tối ám
Kinh gieo canh sớm đạo tăng gia
Truyền công Phật Thánh tràn non nước
Nhân quả ươm lành khắp chốn xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên bến gò lập chùa ra,
Bên trời tự tại Gương Nga mãi còn,
Trăm tám tiếng chuông tiêu oan,
Ba ngàn thế giới giải tan nợ phiền,
Chuông động giữa trưa cảm miền,
Kinh gieo canh sớm đạo thiền tăng gia,
Truyền công Phật Thánh tràn ra,
Ươm lành nhân quả chốn xa khắp trời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời