Mưa vây kín bốn phương trời
Trắng nhoà lối trước, bạc ngời ngõ sau...
Không còn cái độ mưa mau
Là mưa của thuở phai màu thu mơ...
Mưa bay vào giữa trang thơ
Ướt đầm câu chữ, khéo mờ tình thu!

Ai về, tôi gửi câu ru
Mưa đừng tuôn nữa, mịt mù Huế thương
Để niềm lữ khách vấn vương
Còn yêu Huế mãi dẫu đường cách xa...
Có mưa nhớ chỉ mặn mà
Đủ pha sương khói thiết tha, ơi người!


01/10/2010