Chót vót lầu cao giữa khoảng không,
Nhìn xa quang cảnh chốn nương đồng.
Ba đường dẫn lối khuyên cày cấu,
Năm tháng thường người trọng việc nông.
Cây cối tốt tươi, xanh dải phủ,
Mùa màng mơn mởn, biếc mây chùng.
Đã từng thuở nhỏ xem cày cấy,
Vẫn vọng ơn sâu khắp núi sông.