第十九景-東林弋鳥

潦退蘆肥洗綠莎,
江村秋樹夕陽斜。
空林隱約歸禽集,
小澗毘連泛鷁過,
鎗擊鳧鷖風落葉,
彈飛鷗鷺雨殘葩。
何須詭遇非觀德,
但在無虛不在多。

 

Đệ thập cửu cảnh - Đông Lâm dặc điểu

Lạo thoái lô phì tẩy lục sa,
Giang thôn thu thụ tịch dương tà.
Không lâm ẩn ước quy cầm tập,
Tiểu giản tỳ liên phiếm nghịch qua,
Thương kích phù ê phong lạc diệp,
Đạn phi âu lộ vũ tàn ba.
Hà tu quỷ ngộ phi quan đức,
Đán tại vô hư bất tại đa.


Lời dẫn: “Lợi Nông hà chi vĩ lư: Lâm ao thanh tú, câu hác oanh hồi. Thuỷ trường bình đê vô vạn kế phương châu điểu trận, nhật hàm viễn tụ doanh thiên đa cổ thụ cầm thanh. Phiếm lan chu hề cổ quế tiếp, trục lô ngạn hề quá tần châu. Khiển nhàn quan đức chi du, Toản vũ lệ cần chi sự.” 利農河之尾閭:林坳青秀,溝壑縈迴。水長平堤無萬計芳洲鳥陣,日銜遠岫盈千多古樹禽聲。泛蘭舟兮鼓桂楫,逐蘆岸兮過蘋洲。遣閒觀德之遊,纘武勵勤之事。 (Tại nơi sông Lợi Nông đổ nước vao: Rừng vực xanh tươi, khe hốc len lỏi. Sông dài đê phẳng, hằng hằng bãi cỏ, đàm chim khôn tính xuể, nắng đọng núi xa, vạn vạn cây xanh, cầm thú thật vô cùng. Thả chiếc thuyền lan đẩy mái chèo quế, ven bờ lau lách quá bãi cỏ tần. Lúc nhà hạ vui chơi ngắm cảnh đẹp tươi, vẫn chuyên tâm ghi nhớ cơ đồ tiên tổ.)

Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Nước rút lau tươi tẩy cỏ sa,
Sông thôn cây rợp ánh dương tà.
Trong rừng ẩn hiện, chim về tụ,
Dưới nước nổi chìm, nghịch lội qua.
Súng bắn le le như gió lá,
Đạn nhằm cò vạc tựa mưa hoa.
Sá chi phép bắn không theo đức,
Cốt ở không sai giữ đạo nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh Cao

Nước rút lau tươi cỏ sạch bày,
Thôn chiều nắng xế phủ hàng cây.
Rừng thưa thấp thoáng chim về tổ,
Khe nhỏ đua chen nghịch kết bầy.
Súng nổ phù le như lá rụng,
Đạn tin âu lộ tựa hoa bay.
Nào đâu phép bắn không theo đức,
Đâu cố ham nhiều, chỉ tại hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời