25.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
51 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 03/11/2010 09:56 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/06/2016 18:11 bởi hongha83
Vũ Phạm Khải 武范啟 (1807-1872) tự Đông Dương 東暘, Hựu Phú 侑富, hiệu Nam Minh 南溟, Ngu Sơn 愚山, Dưỡng Trai 養齋, quê làng Thiên Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (nay là thôn Phượng Trì, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Ông làm quan dưới 3 triều Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức và trải qua các chức vụ chính gồm Tri huyện, Ngự sử, Lang trung Bộ Hình, Tham biện nội các (nên người ta thường gọi ông là Quan các Phượng Trì), Toản tu sử quán, Trưởng hàn lâm viện, Bố chính Thái Nguyên. Ông là quan lại tiến bộ của triều đình nhà Nguyễn, một trong những vị quan tích cực nhất trong phái chủ chiến chống Pháp. Ông còn là một nhà thơ nổi tiếng đương thời.

Tác phẩm:
- Đông Dương văn 東暘文
- Đông Dương văn tập 東暘文集
- Ngu Sơn thi văn toàn tập 愚山詩文全集
- Ngu Sơn văn tuyển 愚山文選
- Ngu Sơn toàn tập 愚山全集
- Ỷ ngữ tùng lục 綺語叢錄

 

 1. Ẩm đạo
  1
 2. Bệnh trung tác
  1
 3. Canh Ngọ đông sơ chí Rã thị thư vu Chiêu An đường
  1
 4. Canh Ngọ xuân nguyên thí bút
  1
 5. Chu hành
  1
 6. Do Chế giang phiếm chu hồi chí Nghệ An
  1
 7. Dữ Hà Nội Bắc Ninh Sơn Tây tam đại đốc hoan ẩm tức tịch thư hoạ
  1
 8. Đông chí ký sự
  1
 9. Đông chí thuật hoài
  2
 10. Gia thân song thọ bái khánh
  1
 11. Hoạ Cao Khải vịnh Nhạc Vũ Mục sự
  1
 12. Hồ tân liễu lãng
  1
 13. Lưu tặng Quỳnh Lưu nhiếp doãn
  1
 14. Mậu Thìn xuân nguyên thí bút
  1
 15. Nguyên Gia Định tuần phủ Đỗ Quang tự nam quy phục bị trưng lai kinh khuất phỏng lâm biệt thứ nguyên vận
  1
 16. Nguyên nhật thích tiếp Lạng - Bằng quân thứ hồng kỳ hiến tiệp thi dĩ hỷ
  1
 17. Quá Dạ Lĩnh ngộ vũ
  1
 18. Quá Hoành Sơn
  1
 19. Rã thị thư biệt
  2
 20. Sơn trung hàn thậm My Khê Phạm ông dĩ bào tặng thư tạ
  1
 21. Tái quá Bạch Thông châu đồn
  1
 22. Tái quá Thông Hoá Na Cù nhị đồn
  1
 23. Tam bổ sử quán ngụ quán chi đông hiên thư trình toạ quán chư quân tử
  1
 24. Tam bổ sử quán thư thị đồng liệt
  1
 25. Tam Đăng Phạm ông phỏng cập thư tạ
  1
 26. Tặng Kim Cổ hoàng giáp Vũ Nhự
  1
 27. Tân Hợi xuân nguyên thí bút
  1
 28. Tân Mùi lạp ký chư ấu tử đồng tôn xuân sam thư giới
  1
 29. Thuật hoài
  1
 30. Thuý Hoa sơn
  1
 31. Tiễn Nghĩa Trai tiên sinh vãng Quảng Nam tiễu tây
  1
 32. Tiễn nguyên kinh doãn Nguyễn Văn Tường chi Thành Hoá khâm phái chú thố Cam Lộ tẩu bút thứ vận
  1
 33. Tiễn nguyên Nam Định đốc học Doãn Khuê hồi lỵ
  1
 34. Tiễn Tam Đăng phó bảng Phạm Văn Giảng
  1
 35. Tiễn Tam nguyên Trần Hy Tăng chi Thăng Bình
  1
 36. Tiễn trí sự kinh doãn Nguyễn Công Trứ
  1
 37. Tình đê
  1
 38. Tình viện
  1
 39. Tống đồng quận Bình Thuận đốc học La Đức Điển hồi kha
  1
 40. Tống Hà Nội án sát
  1
 41. Tống tiến sĩ Nguyễn Văn San, Ngô Văn Độ chi hậu bổ
  2
 42. Trung thu ngoạ bệnh thù hữu nhân ký tặng
  1
 43. Xuân nhật đồng tú tài sổ thập đăng Nộn Hồ Nộn Liễu sơn đình hội tập sĩ nhân nguyên xướng
  2

Câu đối - 對聯