Ráng hồng, viện tĩnh, gió mai đưa,
Thú nhất đông xuân lúc chuyển mùa.
Rực rỡ ánh dương tràn phía núi,
Bướm vàng trước cửa ghẹo chòm hoa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)