Trăng thu đến trước nhà ai,
Ốm nằm nào biết bên ngoài có thu.
Tháng năm bão lụt lu bù,
Ở. về, ưu ái, chỉn chu một lòng.
Thơ sông Vân, thuyền bềnh bồng,
Tầng lầu đỉnh Thuý, mơ mòng hồn quê.
Chưa làm bài "Phú trở về",
Khác nào trâu lạc cứ đi đi hoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)