28/03/2023 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu ngoạ bệnh thù hữu nhân ký tặng
中秋臥病酬友人寄贈

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 18:10

 

Nguyên tác

誰家先得月,
病客不知秋。
年歲頻風潦,
行藏一愛憂。
吟懷雲水艇,
鄉夢翆山樓。
不作歸來賦,
紛如此汗牛。

Phiên âm

Thuỳ gia tiên đắc nguyệt,
Bệnh khách bất tri thu.
Niên tuế tần phong lạo,
Hành tàng nhất ái ưu.
Ngâm hoài Vân thuỷ đĩnh,
Hương mộng Thuý sơn lâu.
Bất tác Quy lai phú[1],
Phân như thử hãn ngưu.

Dịch nghĩa

Nhà ai đã có trăng đến trước
Còn người xa nhà bị ốm thì không biết gì là thu
Năm tháng cứ luôn luôn bão lụt
Dù ra làm hay nghỉ chỉ một dạ yêu nước lo dân
Ngâm thơ lại nhớ đến con thuyền sông Vân
Mơ về quê hương lại nghĩ đến lầu trên núi Thuý
Không làm bài "Phú trở về"
Lòng cứ bời bời như con trâu có đi mà không quay lại

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Trăng thu đến trước nhà ai,
Ốm nằm nào biết bên ngoài có thu.
Tháng năm bão lụt lu bù,
Ở. về, ưu ái, chỉn chu một lòng.
Thơ sông Vân, thuyền bềnh bồng,
Tầng lầu đỉnh Thuý, mơ mòng hồn quê.
Chưa làm bài "Phú trở về",
Khác nào trâu lạc cứ đi đi hoài
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[1] Chỉ bài Quy khứ lai từ của nhà thơ Đào Tiềm đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Trung thu ngoạ bệnh thù hữu nhân ký tặng