Bảy chục phong sương trải bốn trào,
Chí trai da ngựa, sức còn đâu.
Hồn tan tử sĩ, ố hoen kiếm,
Tiệc vẫn ca nhi, bạc trắng đầu.
Cung khuyết cận kề vầng ráng đỏ,
Chiều tà ngất ngưởng cưỡi bò nâu.
Lòng son kết cỏ mong đền đáp,
Thư thái thân già, ơn ấy sâu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)