Tung hoành ngày ấy đạo cô quân
Đau ốm, quay về chức giáo quan
Gươm sách nguyền ngâm câu “đáo lão”
Sông hồ xa vẫn dạ “ưu quân”
Ân vinh Bắc khuyết ba lần yết
Danh giá Nam châu gấp bội phần
Quý trọng, vua ta còn ngụ ý
Mưu hay dẹp loạn, biển bờ an

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)