Mồng bốn tết mới khai xuân,
Ở nhà kể đã hai năm chẵn rồi.
Ơn vua cứu đỡ bề tôi,
Được làm con nít, cha vui, mẹ cười.
Thơ ngâm chim hót nối lời,
Rượu quê đáy hũ, hoa mời chén nâng.
Đòi phen pho sách bên song,
Sâu xa hiền thánh, mênh mông ý lời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)