Thành Bồ ai để đến dường này,
Binh mã xéo dày nát cỏ cây.
Quỷ khóc, dặm xa nghe thảm thiết,
Vượn kêu, lệ đẫm giọt vơi đầy.
Tàn năm mai nở còn e ấp,
Ngàn thuở u hồn vẫn lắt lay.
Lặng ngắm rừng cây ngun ngút sẫm,
Như gươm như giáo tủa từng mây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)