Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2016 09:03, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/06/2016 14:52

野巿書別

服從野巿促歸鞍,
梅已催春雪已殘。
新次檄傳黄統督,
權藩榜揭武招安。
迎轅到處清歌合,
按劍何人冷笑看。
全仰天王威德普,
三邊淨盡將軍還。

 

Rã thị thư biệt

Phục tòng Rã thị xúc quy an,
Mai dĩ thôi xuân tuyết dĩ tàn.
Tân thứ hịch truyện Hoàng Thống đốc,
Quyền phiên bảng yết chiêu an.
Nghinh viên đáo xứ thanh ca hợp,
Án kiếm hà nhân lãnh tiếu khan.
Toàn ngưỡng thiên vương uy đức phổ,
Tam biên tịnh tận tướng quân hoàn.

 

Dịch nghĩa

Lại từ chợ Rã giục ngựa quay về
Tuyết đã tàn, mai thúc giục xuân sang
Quân thứ mới có lệnh của Thống đốc họ Hoàng
Bảng yết tờ chiêu an của quyền Bố chính họ Vũ
Đón xe quân, nơi nào cũng tụ tập hò hát
Chống kiếm, ai kia cười nhạt đứng xem
Có thắng lợi này toàn nhờ ân đức nhà vua rộng khắp
Ba cõi biên thuỳ yên hàn cả, tướng quân trở về


Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Giã từ chợ Rã, ngựa về xuôi,
Mai giục xuân sang, năm hết rồi.
Truyền hịch tướng quân Hoàng Thống đốc,
Bảng văn Bố chính Vũ chiêu hồi.
Khắp chốn đón xe ca hát rộn,
Kia ai chống kiếm đứng cười ruồi.
Nhà vua uy đức bao trùm khắp,
Chốn chốn yên hàn, quân tướng lui.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quay ngựa trở về từ chợ Rã
Tuyết tàn mai nở giục xuân sang
Chiêu hồi yết bảng bố chính Vũ
Truyền lệnh ban ra thống đốc Hoàng
Ca hát nơi nơi xe đón chật
Chống gươm ai đó đứng cười khan
Ơn vua trùm khắp nhuần uy đức
Ba cõi bình xong tiếng vẻ vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời