Đạo gia nào đáng được trùng tân,
Tráng lệ cảnh xưa nghĩ đến dân.
Lễ phục giới trai theo phép tắc,
Chuông vành khánh gióng nhập tiên thần.
Du dương tiếng ngọc thông tri giác,
Văng vẳng âm kim đạt thánh ân.
Thong thả thanh vang tuỳ điệu khú,
Tiêu dao mở lối vượt hồng trần.