26/01/2022 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt thập nhật tức sự
九月十日即事

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/08/2016 06:07

 

Nguyên tác

昨日登高罷,
今朝更舉觴。
菊花何太苦,
遭此兩重陽。

Phiên âm

Tạc nhật đăng cao bãi,
Kim triêu cánh cử thương.
Cúc hoa hà thái khổ,
Tao thử lưỡng trùng dương.

Dịch nghĩa

Hôm qua lên cao uống rượu cúc xong rồi,
Sáng nay còn nâng chén uống nữa.
Sao hoa cúc phải chịu quá khổ thế này,
Như vậy là bị tới hai lần lễ trùng dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua đã lên cao uống chán
Sáng nay còn nâng chén uống thêm
Cúc hoa sao quá ưu phiền
Trùng dương phải chịu liên miên hai lần.
Ngày 9 tháng 9 là lễ hội Trùng Dương bên Trung Hoa. Trong ngày này, mọi người giắt lá cây thù du trong mình, lên cao, uống rượu cúc với nhau. Họ cho rằng làm như thế để được may mắn. Ngày hôm sau, tức 10 tháng 9, vẫn có nơi còn làm như thế. Tác giả làm bài này tỏ ý mình.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch II - Lý Bạch, Chi Điền Hoàng Duy Từ, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cửu nguyệt thập nhật tức sự