解落三秋葉,
能開二月花。
過江千尺浪,
入竹萬竿斜。

 

Phong

Giải lạc tam thu diệp,
Năng khai nhị nguyệt hoa.
Quá giang thiên xích lãng,
Nhập trúc vạn can tà.

 

Dịch nghĩa

Làm cho lá cây rụng trong ba tháng thu,
Làm cho hoa tháng hai nở.
Làm cho sóng trên sông cao tới trăm thước,
Thổi vào trúc làm cả vạn cây nằm rạp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Thổi rụng ba mùa lá
Nở bừng hai tháng hoa
Qua sông nghìn thước sóng
Xô trúc vạn cây tà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thổi rụng lá thu sang,
Tháng hai hoa nở bừng.
Qua sông nghìn thước sóng,
Vào trúc vạn cây nghiêng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Lá tàn mấy tháng thu
Hoa nở ngày xuân đến
Ngàn thước sóng lô nhô
Trúc nghiêng cành lật bến

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba tháng làm lá thu rơi rụng
Hoa tháng hai nở cũng phụ vào
Làm sông trăm thước sóng cao
Muôn cây nghiêng ngả khi vào rừng tre

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thổi rụng lá ba thu
Nở bừng hoa hai tháng
Xô sông ngàn thước sóng
Bạt trúc vạn cây nghiêng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu ba tháng lá rụng dài dài,
Làm nở hoa xuân trong tháng hai.
Làm sóng sông cao trăm thước tới,
Thổi vào ngàn trúc rạp nằm ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá thu ba tháng rụng dài,
Làm cho hoa nở tháng hai xuân về.
Sóng sông trăm thước bốn bề,
Thổi vào ngàn trúc rạp đè bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời