20/05/2024 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong

Tác giả: Lý Kiệu - 李嶠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 08:25

 

Nguyên tác

解落三秋葉,
能開二月花。
過江千尺浪,
入竹萬竿斜。

Phiên âm

Giải lạc tam thu diệp,
Năng khai nhị nguyệt hoa.
Quá giang thiên xích lãng,
Nhập trúc vạn can tà.

Dịch nghĩa

Làm cho lá cây rụng trong ba tháng thu,
Làm cho hoa tháng hai nở.
Làm cho sóng trên sông cao tới trăm thước,
Thổi vào trúc làm cả vạn cây nằm rạp.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Thổi rụng ba mùa lá
Nở bừng hai tháng hoa
Qua sông nghìn thước sóng
Xô trúc vạn cây tà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kiệu » Phong