Ngọn gió cong lưng
Trèo qua ruộng hạn
Cơn giông mắc cạn
Giữa mùa hè khô

Mẹ lên bãi ngô
Cha về ruộng lúa
Nắng hồng chát chúa
Bửa lên nón cời

Ngụm nước cầm hơi
Đùm cơm cứu đói
Tay không biết mỏi
Nhấc cao gàu sòng

Nước dưới khe trong
Nước lên đồng ruộng
Lúa ngô vui sướng
Tươi màu áo xanh

Sợi tóc mong manh
Đọng trên trán mẹ
Một chùm gió nhẹ
Chạm vào môi cha

Giữa trời bao la
Nắng ơi là nắng
Có gì nằng nặng?
Từ giọt mồ hôi..