Ếch chê rằng: - Thứ cóc hôi
Da xù xì lại đứng ngồi lom khom
Như ta đây, mới đáng gờm
Nói về tài trí, giỏi hơn gấp mười
Trên cạn: nhảy, dưới nước: bơi
Đâu như có, đứng phình hơi chờ mồi.

Cóc về không nói nửa lời
Đứng nhìn cái nắng giữa trời chang chang
Trong lòng dấu nỗi lo toan
Vì nắng hạn, sẽ khô khan ao hồ

Hạn về cây cỏ héo khô
Ếch chui vào nấp trong bờ... ngất ngư
Lom khom cóc bước từ từ
”Cậu ông trời” có vẻ như buồn buồn
Nghiến răng roàng roạc trong mồm
Trời nghe lời “cậu” đùng đùng đổ mưa

Muôn loài nhảy nhót thích chưa?

Ếch giờ mới biết mình thua gấp mười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]