Ông trăng thu
Tròn vành vạnh
Đi rải gấm
Dọc đường làng
Rải lụa mịn màng
Trên nhà kho
Trên lò gạch
Rải vàng, rải bạc
Bến nước long lanh

Suốt một mùa thu
Trăng rọi trong cành
Căng tròn quả mít
Tô vàng quả quít
Khuya về tắm mát trong ao
Quậy nước ào ào
Vui mừng con giếc
Trê mừng tíu tít
Con chép đùa trăng

Ông trăng tròn
Vui cười giòn
Trong lau lách


Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970