Tại sao tớ lại phải khổ
Trước một tờ giấy trắng tinh?
Thôi, việc vẽ sơ đồ ấy
Tớ để làm sau một mình.

Bởi nào có ai buộc tớ
Vào cái sơ đồ ấy đâu,
Giờ tớ tìm Shura đã
Chuyện bí mật giữ đã lâu.

Ôi không, chuyện này tớ sẽ,
Cứ để đấy rồi kể sau,
Tốt nhất là tớ đọc sách,
Một giờ thôi, kẻo đau đầu.

Quyển sách sao mà dày thế,
Một tập mà nặng trĩu tay,
Thôi việc đọc sách tớ quyết
Cứ để đến sau hẵng hay.

Rồi tớ lại ngồi vật vã
Trước một tờ giấy trắng tinh,
Cả ngày xoay như chong chóng,
Bao nhiêu là việc quanh đây…

Chẳng mấy đã hết một ngày,
Tiếc rằng tớ không thể hoãn
Tớ nằm và ngủ thật say!