Có năm anh em nọ
Lúc nào cũng bên nhau
Không bao giờ cải cọ
Luôn có trước có sau

Giữa thì cao nhất nhà
Thấp hơn là áp út
Còn trỏ xếp thứ ba
Nhỏ nhoi là em út

Chỉ thương anh ngón cái
Thấp lùn dưới chân em
Vì làm anh cả đấy
Nhịn nhường... không lớn thêm

Anh cái rất tình cảm
Luôn quan tâm các em
Nếu em nào đau ốm
Thoắt là anh đến liền

Anh xoa lưng xoa bụng
Còn chia sẻ động viên
Mới hay làm anh cả
Đảm đang như mẹ hiền.