Mình tôi mang đầy lá
Cành ngái, cành bầy quỳ
Như cái bụi biết đi
Xạc xào rung rinh gió

Dưới địa đạo không cỏ
Tôi thích sống ngoài trời
“Thần Sấm”, “Con Ma” rơi
Tôi được nhìn tận mắt

Tôi mài sừng nhọn hoắt
Cùng đó Mỹ đi càn
Chém thằng Mỹ nghênh ngang
Rách bươm nhừ xơ mướp

Đánh tan xong lũ cướp
Tôi đằm nước hố bom
Ngắm trăng trời chiều hôm
Như chiếc sừng vừa ló

Gặm chơi dăm bụi cỏ
Mọc quanh bác xe tăng
Mọc giữa xác trực thăng
Giữa tơi bời sắt vụn

Tôi ra đồng cày ruộng
Một sáo sậu nổi kêu
“Kìa cái bụi, ôi chao!
Biết kéo cày cày đất!”


Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970