Chú Nắng Sớm mùa đông
Nằm trong chăn mây xám
Ngày lên trời đã sáng
Chú còn ngủ lơ mơ

Dưới mặt đất mờ mờ
Đã vang nghìn tiếng động:
Tiếng trâu bò nổi rống
Tiếng máy móc nổi reo
Dìu dặt tiếng chim kêu
Vang vang tiếng búa đập
Tiếng hành quân rầm rập
Tiếng chợ họp xôn xao
Tất cả đều reo cao:
- “Nắng Sớm ơi! Thức dậy!”

Nắng ta vừa nghe thấy
Liền vùng dậy tung chăn
Tức thì khắp đất bằng
Chan hoà muôn ánh sáng
Đồi mương sưởi nắng ấm
Sông núi nổi hát hò
Tiếng búa đập càng to
Tiếng máy reo cao vút
Lúa reo như thêm hạt
Trái reo như thêm hương
Tất cả đều reo lên:
- “Chào Nắng Mai vừa xuống!”
Nắng ta nghe vui sướng
Cũng nhảy múa reo cười
Nắng hứa với mọi người
Ngày lên dậy thật sớm


Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970