Chị ru em ngủ...

Cái màn vừa rũ
Cũng đã ngủ rồi!
Cái chiếu cái nôi
Cũng đều ngủ cả!
Cái giàn, cái giá
Cái bát, cái mâm
Thúng, mủng, quang, giành
Ngáy theo nhịp thở
Gió về bỡ ngỡ
Dừng lại ngoài hiên
Như những nàng tiên
Sao đi rời rợi

Ngủ đi em hỡi
Cái ngủ cho ngon
Cho mau lớn khôn
Cho ngày lại sáng
Thêm nhiều bầu bạn
Thêm lá, thêm cành
Cho đồng thêm xanh
Cho vườn thêm mát

Ngoài kia lũ giặc
Tiếng súng vừa im
Hãy ngủ đi em
Em yêu của chị


Trong Tuyển tập Võ Quảng in nội dung như sau:
Chị ru em ngủ...
Cái màn vừa rủ
Cũng đã ngủ rồi!
Chiếc chiếu, tao nôi
Cũng đều ngủ cả!
Cái giàn, cái giá
Cái bát, cái mâm
Thúng mủng, quang, giành
Ngáy theo nhịp thở
Gió về bỡ ngỡ
Dừng lại ngoài hiên
Gió cũng lặng im
Ngủ ngon một giấc
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]