đầy thềm hoa phượng bay
bướm vờn trong nắng say
ve sầu ca tạm biệt
xa lớp nhớ bạn, thầy


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013