Phất phơ, áo đỏ, áo xanh
Cào cào mở hội, vườn thành sân chơi

Mớ ba mớ bảy, rực trời
Cào cào khoe áo, thảnh thơi, vui đùa

Nhà Cào, hôm ấy, được mùa
Áo nào cũng đẹp, cũng vừa như in!

Hội thi “Đồng Cỏ” ba miền
Nhà Cào giật giải, diễn liền ba tăng!

Phất phơ, áo đỏ, áo xanh
Thong dong chân bước, vịn cành, yêu hoa…

Nhà Cào vui nhất tháng ba
Dịu dàng, e lệ, rõ là mỹ nương!

Mùa Xuân, mở hội bốn phương
Cào cào khoe áo, bản mường thêm vui!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]