Châu chấu vút nhảy
Tí ta tí tách…

Nhảy vào, nhảy ra
Rậm rà rậm rịch!

Châu chấu ba hoa
Rằng ta rất khoẻ

Ta nhảy cực xa
Dẫu là còn bé

“Ta tên là Voi
Họ nhà châu chấu

Ta chẳng cần vòi
Nhưng mà rất gấu…

Râu ta cứng ngắc
Càng ta rất to

Đùi ta cực chắc
Chẳng tập bao giờ

Người ta rất to
Có nhiều gươm sắc

Không biết nhìn rộng
Chẳng biết nhìn xa

Chấu vừa trượt ngã
Văng khỏi cây hoa

Ngựa non háu đá
Các cụ dạy rồi

Châu chấu non ơi
Mình cần khiêm tốn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]