Cỏ đứng run trong gió
Mưa thấm lạnh chiều đông
Cỏ không mang áo ấm
Đứng run run bên đường

Tội anh em nhà kiến
Lạc mẹ hôm bão về
Mồi không còn một miếng
Một đàn không áo che

Chú dế cơm khản giọng
Vì ho suốt cả ngày
Hang nhụa nhầy nước đọng
Về đâu buổi đông gầy?

Con đường đầy mưa gió
Sẽ rét thêm bao ngày
Cỏ buồn không hở cỏ?
Kiến, dế rồi sao đây?

Van trời đừng mưa nữa
Xin trời đừng bão giông
Mong trời đem nắng ấm
Trải con đường mùa đông.