Vui này bạn ơi!
Nào cùng nhau hát
Hát bài ca vui

Vui này bạn ơi!
Chơi trò chơi nhé!
Mệt rồi mới thôi!

Vui này bạn ơi!
Nào cùng nhau múa
Nắm tay mọi người

Vui này bạn ơi!
Vui là vui mãi
Mà vui là cười!