Buồm như cánh bướm,
Dân chài ra khơi,
Đảo tươi nắng sớm,
Đẹp biển, đẹp trời.

Bỗng trên biển sáng,
Trên tầng không xanh
Thình lình giặc đến.
Phản lực vút nhanh.

Máy rú lên cao,
Đường bay ác độc
Bổ xuống lộn nhào,
Bắn ra làng mạc.

Cỗ súng phòng không
Nhằm vào đầu giặc,
Nhằm vào phản lực,
Đạn ta sáng loè

Những con chim sắt
Bay loạn vòm trời,
Như chiếc lá rụng,
Xác chìm biển khơi.

Trời, mây, non nước,
Tồ quốc bao la,
Căm thù lửa bốc
Trong lòng dân ta...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]