02/02/2023 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắn tan máy bay Mỹ

Tác giả: Bàng Sĩ Nguyên - Bàng Khởi Phụng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/11/2020 12:36

 

Buồm như cánh bướm,
Dân chài ra khơi,
Đảo tươi nắng sớm,
Đẹp biển, đẹp trời.

Bỗng trên biển sáng,
Trên tầng không xanh
Thình lình giặc đến.
Phản lực vút nhanh.

Máy rú lên cao,
Đường bay ác độc
Bổ xuống lộn nhào,
Bắn ra làng mạc.

Cỗ súng phòng không
Nhằm vào đầu giặc,
Nhằm vào phản lực,
Đạn ta sáng loè

Những con chim sắt
Bay loạn vòm trời,
Như chiếc lá rụng,
Xác chìm biển khơi.

Trời, mây, non nước,
Tồ quốc bao la,
Căm thù lửa bốc
Trong lòng dân ta...
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3, tập 2, NXB Giáo dục, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bàng Sĩ Nguyên » Bắn tan máy bay Mỹ